קרן קלור לישראל הנה קרן מענקים שנוסדה על ידי סר צ'רלס קלור בשנת 1965, בשם קרן קלור.

כעבור מספר שנים ייסד סר צ'רלס קלור קרן נוספת, קרן צ'רלס קלור 1979 ישראל, ככלי להרחבת פעילותו בישראל. לאחר פטירתו של סר צ'רלס קלור בשנת 1979, הפכה בתו, דיים ויויאן דאפילד ליושבת ראש שתי הקרנות, שהתמזגו בסופו של דבר לקרן אחת. גוף מאוחד זה שינה את שמו לקרן קלור לישראל בשנת 1998. מאז הקמתה עמדה קרן קלור בחזית הפעילות הפילנתרופית בישראל.

הקרן תרמה למגוון רחב של פרויקטים ומטרות לכל מגזרי האוכלוסייה ברחבי ישראל. הקרן תומכת בגופים גדולים וקטנים כאחד, לפרויקטים שונים ומגוונים, מעבודות בנייה ושיפוצים רחבי היקף, ועד לפעילויות בקנה מידה קטן יותר התורמות תרומה חשובה לא פחות לחיי הנתמכים. קרן קלור לישראל אינה בוחנת נכון להיום בקשות חדשות שלא התבקשו לקבלת מימון.