הקהילה הערבית

 קרן קלור לישראל מחויבת לקידום הדו-קיום בין יהודים לערבים ותומכת בשוויון הזדמנויות לאוכלוסייה הערבית בישראל.

למטרה זו, הקרן מסייעת למספר יוזמות הקשורות לסוגיות של חיי קהילה, חינוך, תעסוקה וזכויות נשים. הסיוע ניתן בעיירות ובכפרים ערביים מהגליל העליון ועד לנגב. מרכזים קהילתיים הנושאים את השם קלור מעשירים את החיים החברתיים והקהילתיים של האוכלוסייה הערבית.

כמה מהפרויקטים שהקרן תומכת בהם בתחום זה הם:

  • טובא זנגריה – אולם ספורט, ״הדרך לידידות״, פעילויות לאחר שעות הלימודים לילדים בסיכון גבוה יהודים וערבים ביפו
  • גבעת חביבה – פרויקט לימודי לילדים אינסאן, החברה לשירותי תרבות וחינוך – ספרייה ניידת לכפרי הפזורה הערבית
  • אגודת רהט לקידום החינוך – רכישת מחשבים לבית הספר התיכון סיכוי ברהט
  • האגודה לקידום השוויון האזרחי – קידום תכנון עירוני בטייבה
  • צעד קדימה, פורום המנהיגות הצעירה ברהט
  • כינרת – קייטנת קיץ ליהודים וערבים