מענקים

קרן קלור לישראל מעניקה מענקים אך ורק לארגונים ללא כוונת רווח השוכנים ופועלים בישראל, אשר רשומים במשרד הפנים של ישראל כארגונים ללא כוונת רווח או המוכרים על ידי רשויות המסים כמוסדות לתועלת הציבור הפטורים ממס הכנסה. הקרן אינה נותנת תמיכה כספית ליחידים.

הקרן אינה נותנת מימון רטרואקטיבי, אינה מכסה גירעונות תקציביים, ואינה תומכת בדרך כלל במחקר, כנסים או הפקת ספרים, סרטים וקטעי וידיאו.
לאור מחויבויותיה הרבות, קרן קלור לישראל אינה בוחנת נכון להיום בקשות יזומות שלא התבקשו לקבלת מימון.